Omsorg

For å få tilgang til tidsskriftet digitalt trenger du en PIN-kode.

Privatkunder eller medlemmer i Norsk Palliativ forening kan ta kontakt med Fagbokforlaget på epost abonnement@fagbokforlaget.no. Medlemmer i den danske Foreningen for Palliativ Indsats bes ta kontakt med sin forening.